Test bed sweden
Test bed sweden

Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care

Testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

Forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm är koordinator för innovationsmiljön med deltagande regioner, akademi, myndigheter, industri- och patientföreningar.

Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden och SciLifeLab.

Projektnummer

2021-02715

Stöd från Swelife

16 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Stiftelsen Stockholm School of Economics (SSE) – Stiftelsen Stockholm School of Economics SIR

Tidsram

oktober 2021 – september 2026

Kontakt

Ebba Hallersjö Hult

ebba.hallersjo.hult@hhs.se

Hemsida

Besök projektets hemsida