Personer arbetar framför datorer
Foto: Scott Graham

Test och Labb i Grand Challenge

Innovationstävlingen Grand Challenge Prevent Childhood Obecity är nu inne i andra fasen – Test och Labb. Lagen får under hösten färdigställa en prototyp och genom den visa på hur deras koncept kan förebygga barnfetma och ge alla en jämlik hälsostart i livet.

Fas två innebär också ett mycket tätare samarbete mellan Arbetspaket 3 – Grand Challenge och Arbetspaket 4 – Mätning, Uppföljning och Data för att förse lagen med den data de behöver för att kunna demonstrera hur deras koncept kommer fungera på den svenska marknaden.

Testbar lösning

De åtta lagen som gått vidare till Fas 2 utmanas under hösten att utveckla sina koncept till en testbar lösning. Till hjälp får lagen tillgång till data och byggstenar och möjlighet att testa sin lösning i verksamhetsnära miljöer vilket till exempel kan vara kommunal verksamhet eller i regioner.

-Just nu genomför vi intervjuer med alla lagen för att bättre förstå deras behov av data. Det handlar om att hitta en balans mellan deras önskemål och vad som är möjligt att leverera där vi är nu, berättar Ole Stangeland, Principal Project Manager vid SAS Institute, som tillsammans med Magnus Lyrberg, Senior expert in open digital innovation and logistics på RISE, har i uppdrag att stötta lagen under Fas 2.

Checkpoints

Under hösten hålls regelbundna checkpoints för att kunna stödja lagen på bästa möjliga sätt.

-Mycket handlar om data, men det kan också vara annan typ av stöd, som att komma nära användargrupper för att kunna göra olika typer av tester, både nu i höst och under våren för de lag som går vidare till Fas 3, berättar Anders Hjalmarsson Jordanius, enhetschef för Digital Innovation vid RISE Mobilitet och System, som leder arbetet med Grand Challenge.

Demodag

Test och Labb avslutas den 8 december. Då ska teamen demonstrera sina koncept/prototyper och presentera resultatet av sina tester på en demodag. Med under denna dag är en expertjury som har till uppgift att bedöma och ranka teamens prestationer.

Inför demodagen ska teamen även ha skickat in filmer där de presenterar sitt konceptförslag och en kort pitch av hur deras koncept kommer att förebygga fetma hos barn i förskoleåldern. Filmerna och tillhörande beskrivning kommer att bedömas av juryn som har till uppgift att utvärdera och ranka tävlingsbidragen. Utfallet av bedömningen presenteras på ett finalevent i januari.

Tredje fasen

Därefter inleds den tredje fasen i Grand Challenge Prevent Childhood Obesity som utgörs av aktiviteter med målsättningen att stödja ett sista urval av deltagande team att kunna skala upp sina lösningar i arbetet mot en marknadsintroduktion.

-I det skedet handlar det om stötta teamen när de ska lansera och marknadsföra och rulla ut sina produkter på en svensk marknad. Det kan också handla om att identifiera finansieringsmöjligheter. Men just nu har vi fullt fokus på Fas 2 med siktet inställt på eventet den 8 december, avslutar Magnus Lyrberg.


Läs mer om Grand Challenge

Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida