Inerventions: Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling

I studien testas dräkten på sammanlagt 35 strokepatienter med skuldersmärta. I första fasen testas en mindre avancerad smärtinriktad dräkt på 15 patienter. 3 behandlingsalternativ utvärderas mot varandra: (a) TENS, (b) en selektivt programmerad dräkt och (c) en multistimulibaserad dräkt.

Denna studie ger indikationer om lämpliga utvecklingssteg.

Därefter testas ytterligare 20 patienter i fas 2 vilket ska leda till ett urval av de mest optimala protokollen och funktionaliteterna för en ny smärtreducerande dräkt.

Resultat/Värde

Pågående studier av de kliniska effekterna av Mollii, som inriktat sig på att mäta minskning i spasticitet, har gett indikationer på att dräkten även kan ha smärtlindrande effekt. Även företagets egna uppföljningar visar indikation på att den upplevda smärtan kan minskar. I det aktuella projektet ska därför en ny version av dräkten tas fram tillsammans med nya behandlingsprotokoll och programmering. De förväntade resultaten är att den ny versionen av dräkten kan ge upphov till minskad smärta hos de strokepatienter som ingår i studien.

Mål

Inerventions har tagit fram en spasticitetsreducerande dräkt kallad Mollii, bestående av jacka och byxor, med 29 insydda elektrodpar. Dräkten har utvecklats för personer med skador på centrala nervsystemet så som cerebral pares eller stroke. Målet med det aktuella projektet är att vidareutveckla och testa en ny version av Mollii-dräkten som inriktar sig på reducering av smärta hos strokepatienter. Syftet är att skapa en alternativ smärtreducerande metod, som varken är invasiv eller farmakologisk, och som skulle kunna vara av stort värde både för individen och för vården.

Projektnummer

2019-01463

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 406 004 kronor

Huvudsökande organisation

Inerventions AB

Tidsram

augusti 2019 – augusti 2021

Kontakt

Nicolas Abboud
nicolas.lorenabboud@inerventions.se

Fler berättelser
hälsoekonomi Vials of Blood. Vials of blood taken in the course of patient care at the National Institutes of Health Clinical Center in Bethesda, Maryland. Test tubes. Blood test. Creator: Daniel Sone
Lärorikt projekt om hälsoekonomi samlar ett brett nätverk