Testa center

Testa Center

Testa Center är en anläggning som erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Swelife finansierade 2017-19 projektet Bioprocess Innovation Center.

Om Testa Center

Anläggningen öppnade i augusti 2018 och erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Målet är en kreativ och öppen miljö, där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan verifiera tekniska eller biologiska projekt i en autentisk bioprocessanläggning.

Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Ambitionen är att Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom produktion och forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter. Anläggningen finns  i Uppsala och drivs som ett icke-vinstdrivande aktiebolag, helägt av GE Healthcare.

Projektnummer

2017-03710

Stöd från Swelife

8 374 769 kronor. Stödet finansierade:

  • Verifieringsmedel för ett antal vetenskapligt, medicinskt och affärsmässigt intressanta och välmotiverade projekt som ska använda anläggningen
  • Två interna projektledare.
  • Med Swelifes stöd ska anläggningen utveckla varaktiga arbetssätt och metoder för hur verifieringsprojekt tas in, genomförs och vidareförs. Ett tvåårigt projekt ska möjliggöra att den nya anläggningen får en effektiv start med god beläggning.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.