TirMed: Utveckling av MedON för atopisk dermatit

När projektet genomfördes fanns det på Stockholms universitet. Projektresultatet blev företaget TirMed Pharma.


Atopisk dermatit, AD, är en vanlig, kronisk eksemsjukdom. Hur allvarlig den är varierar mycket, men den påverkar alltid livskvaliteten till det sämre, med intensiv klåda med påföljande sömnstörningar och humörsvängningar. Kliandet leder även till sår som infekteras och kräver behandling med antibiotika.

– Det är en ond cirkel. Ju mer man kliar sig, ju mer triggas immunförsvaret och då kliar det ännu värre. Vår patenterade molekyl lindrar klådan och med det är väldigt mycket vunnet, säger Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid Stockholms universitet.

Har visat tydliga effekter

Mellan 10 och 20 procent av alla barn och upp till 5 procent av den vuxna befolkningen är drabbad av AD. Men det är fler än så som lider. Klådan blir värre nattetid och föräldrar till små barn med AD har vid undersökningar skattat påverkan på livskvaliteten till samma nivåer som föräldrar med barns som har typ 1-diabetes.

– När man kliar och river på eksemet leder det till ökad inflammation och celldöd, vilket släpper fritt dubbelsträngat RNA. Detta RNA kan tas upp till endosomerna i levande celler och då triggas immunförsvaret. Vår molekyl blockerar upptaget och vi har väldigt tydliga effekter i djurmodeller, säger Anna-Lena Spetz.

Vill in i klinik

Molekylen tillförs i form av en kräm och just nu arbetar projektet med olika recept att blanda krämen – så kallade formuleringar – för att molekylen ska tas upp av huden på ett maximalt effektivt sätt. Dessutom avslutas och publiceras en rad prekliniska studier under hösten och vintern.

– Nu söker vi finansiering för att kunna starta kliniska försök med patienter som har medelsvår eller mild AD. Vi har två inskickade patent, mycket know-how och etablerat samarbete med ett företag som kan göra de toxikologiska studierna, vilka borde vara ganska begränsade eftersom det här är en enkel produkt, säger Anna-Lena Spetz.

Atopisk dermatit mångmiljardmarknad

AD är en sjukdom som ökar. Ökningen är kopplad till urbaniseringen och förändringar i normalfloran av bakterier. Marknaden är mycket stor – bara i USA beräknas den till 1,3 miljarder USD årligen för den behandling som idag sker med mjukgörande krämer och kortison.

Viss konkurrens finns. I USA har terapeutiska antikroppar för dem med allra svårast AD just blivit godkänt som läkemedel.

– Men det är en systemisk behandling, som kan ge bieffekter och ges därför bara till de allra värst drabbade. Vår behandling är bättre för alla dem som inte behöver antikroppar, säger Anna-Lena Spetz.

Varför investera i er?

– Vi har patentsökt en molekyl som kraftigt lindrar klåda och inflammation vilket därmed kan minska lidande och följdinfektioner hos personer med den kroniska eksemsjukdomen atopisk dermatit, säger Anna-Lena Spetz.

– Behandlingen kan ges enkelt i form av en kräm. Den amerikanska marknaden är värderad till 1,3 miljarder USD årligen.

Text: Jörgen Olsson
Uppdaterad: 2017-12-01

Projektnummer

2016-00777

Stöd från Swelife

2016-17 innovativa samverkansprojekt mot folksjukdomar: 1 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Stockholms universitet

Kontakt

Anna-Lena Spetz
anna-lena.spetz@su.se

TirMed Pharmas hemsida

Fler berättelser
Hiloprobe: Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer