Uppsala universitet David Naylor
Uppsala universitet foto David Naylor

Uppsala uni: Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AML

Vid universitetslaboratoriet kommer vi att designa och etablera sRCA tester för terapi-resistenta mutationer vid AML, samt validera dessa tester och arbetsprocessen med hjälp av standardprover. När testerna uppnår den avsedda prestandan kommer dessa att överföras till laboratoriet för klinisk genetik vid Akademiska Sjukhuset för att analysera patientprover, samt jämföra tekniken mot alternativa tekniker vad gäller känslighet och lämplighet. Vi ämnar utreda affärsmöjligheterna och marknaden för denna teknologi.

Resultat/Värde

Projektet syftar till att validera sRCA tekniken för att ultrakänsligt påvisa terapi-resistenta mutationer vid AML, genom jämförelse med andra tekniker. Vi kommer också att demonstrera teknikens lämplighet i kliniska sammanhang, med avseende på flexibilitet, robusthet och praktiskt utförande vid AML, och i förlängningen andra maligniteter.

Mål

Det behövs känsliga och säkra tester för att undersöka patienter med akut myeloid leukemi (AML) som får molekylärt riktad terapi. Vid tidiga tecken på terapisvikt kan prognosen förbättras genom att byta terapi. Vi avser att demonstrera att den ultrakänsliga sRCA tekniken, tidigare än andra metoder, kan påvisa mutationer som föranleder terapibyte för att uppnå bot. Teknologin kan generaliseras till de flesta maligniteter.

Projektnummer

2019-01464

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 200 000 kronor

Huvudsökande organisation

Uppsala universitet

Tidsram

juli 2019 – juni 2021

Kontakt

Ulf Landegren
ulf.landegren@igp.uu.se

Fler berättelser
Bild på Sveriges lantbruksuniversitet
SLU: Spinal fusion – ny teknik