Tataa: Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer

I projektet ska vi först validera ett Two-Tailed PCR baserat test för EBV-miRNA på arkiverade blodprover från transplantationspatienter, för att, efter eventuell justering, tillverka ett kit för forskningsbruk (RUO, ”Research Use only”), som valideras kliniskt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset genom att följa transplanterade patienter. Studien kommer ligga till grund för det beslutsstöd som tas fram för rutinbruk.

Resultat/Värde

Med den metod som utvecklas kommer uppföljning av transplanterade patienter bli mycket säkrare, billigare och dessutom betydligt vänligare mot patienten. Det kommer leda till förbättrad uppföljning och eftervård, längre överlevnad och dessutom minska åtgången på donerade organ.

Mål

Baserat på vår patentskyddade teknik Two-Tailed PCR, som erbjuder känsligare och säkrare analys av korta nukleinsyror såsom mikroRNA (miRNA) än dagens metoder, ska vi utveckla ett test att följa infektion av Epstein-Barr virus (EBV) hos transplanterade patienter för att förebygga sidoeffekter och avstötning.

Projektnummer

2019-01431

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 947 125 kronor

Huvudsökande organisation

TATAA Biocenter AB – tataa biocenter

Tidsram

augusti 2019 – augusti 2021

Kontakt

Mikael Kubista
mikael.kubista@tataa.com

Fler berättelser
patienten blir medskapande
När patienten blir medskapande