Uman Sense: StrokeAlarm Klinisk studie

Syftet med samverkansprojektet är att genomföra en klinisk studie för att utvärdera effektiviteten av Stroke Alarm, om patienter kommer snabbare till behandling vid stroke om de använder Stroke Alarm.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med samverkansprojektet är att utvärdera effektiviteten av Stroke Alarm, om patienter kommer snabbare till behandling vid stroke om de använder Stroke Alarm.

Planerat upplägg och genomförande

Patienter med förhöjd risk för stroke kommer inkluderas av neurologen av Malmö SUS, Lund SUS och Hässleholms sjukhus. Hälften av patienterna kommer använda Stroke Alarm. Studien kommer utreda om gruppen med patienter som använder Stroke Alarm kommer snabbare till vård om de drabbas av stroke jämfört med gruppen som inte använder Stroke Alarm.

Projektnummer

2019-05470

Stöd från Swelife

2 085 600 kronor

Huvudsökande organisation

UmanSense AB

Tidsram

april 2020 – december 2021

Kontakt

Cecilia Belfrage
cecilia.belfrage@umansense.com

Fler berättelser
barn som ritar Grand Challenge
Sveriges första Grand Challenge fokuserar på prevention av barnfetma