Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman

KI: Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat-sjukdomar

Vårt fokus är att testa vår behandlingsprincip i olika sjukdomsmodeller samt undersöka potentiella strategier inom affärsutveckling som skall leda till en verksam produkt.

Resultat/Värde

Behandlingen förväntas fördröja sjukdomsprocessen och eventuellt förebygga den. Projektet har två inriktningar, industriell utveckling av den patentsökta produkten parallellt med akademisk forskning.

Mål

Projektet syftar till att utveckla behandling för neurodegenerativa triplet-repeat-sjukdomar. Målet är att ta fram syntetiska oligonukleotider som nya läkemedel för Huntingtons sjukdom och Friedreichs ataxi.

Projektnummer

2019-01534

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 3 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska institutet

Tidsram

juni 2019 – juni 2021

Kontakt

Rula Zain
rula.zain@ki.se

Fler berättelser
Swelife reinforces its investment in genomics with SEK eleven million