Upphandling för innovatio

Upphandling för innovation

Här samlar vi information och bra länkar kring upphandling för innovation, baserat på den workshop om upphandlingar Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige genomförde oktober 2021.

Inspelad workshop om upphandling för innovation

Upphandlingsworkshop, filmen (Youtube)

Filmen är ännu otextad.

Presentationer från workshop om upphandling för innovation

Upphandlingsmyndigheten (pdf)

PRV (pdf)

Vinnova (pdf)

Bra länkar

Innovationsupphandling

Afori – kunskapsnav om innovation i upphandling

Upphandlingsmyndighetens hemsida

Upphandlingsmyndigheten: Innovation i upphandling

Upphandlingsmyndighetens frågeportal

Immaterialrätt

PRV:s hemsida

PRV – för dig som är företagare

Från de strategiska innovationsprogrammen

InfraSweden 2030

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

IoT Sverige

Beställarnätverk och vägledning för framtidens samhällen

Medtech4Health

Om upphandling av medicinteknik. Sök efter ”upphandling” i projektdatabasen.

Medtech4Healths projektdatabas

Re:Source

Om cirkulär upphandling. Sök efter ”upphandling” i projektdatabasen.

Re:Source projektdatabas

Swelife

Spelplanen (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Introduktion till Spelplanen (pdf)

Aktuella utlysningar som handlar om upphandlingar kan du exempelvis hitta här:
Vinnova.se


Här hittar du fler verktyg för dig med projekt.