Uppsala universitet David Naylor
Uppsala universitet foto David Naylor

Uppsala uni: Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor

Projektets målsättning är att förbättra vården av kronisk smärta genom att utveckla en innovativ in vivo sensor som kan lokalisera djupt sittande vävnadsanomalier som uppträder vid långvarig muskuloskeletal smärta. Exakt lokalisering är helt avgörande för behandlingsutfallet. Bakgrunden är kliniska och fysikaliska iakttagelser som gjorts av Mårten Prosell under 20 års kliniskt arbete.

Förväntade effekter och resultat

Implementeringen av denna sensor i en klinisk miljö förväntas förbättra de diagnostiska processerna hos patienter med kronisk smärta och därmed möjliggöra mer lämpliga behandlingsbeslut som leder till snabbare smärtlindring och kortare rehabilitering.

Planerat upplägg och genomförande

Utvärdera sensorer in vivo inför produktutveckling, patentering, regulatoriskt godkännande. Projektets steg:

  1. Klinisk test av sensor v.1.
  2. Utveckling av sensor v.2, med fler mätparametrar
  3. Klinisk test av sensor v.2
  4. Biokemisk/histologisk analys av vävnadsprover

Projektnummer

2019-05422

Stöd från Swelife

1 553 400 kronor

Huvudsökande organisation

Uppsala universitet – Avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material

Tidsram

april 2020 – april 2022

Kontakt

Kenneth Welch
ken.welch@angstrom.uu.se

Fler berättelser
kikare foto andrea-piacquadio
Ge oss bästa metoderna för att främja goda hälsovanor hos barn 0-6 år !