Uppsala universitet David Naylor
Uppsala universitet foto David Naylor

Uppsala uni: Projekt inom biomarkörtest för cancer

Denna forskargrupp på Uppsala universitet har genomfört två Swelife-finansierade projekt:

  • Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer
  • Utveckling av en biomarkörtest för preoperativ diagnostik av ovarialcancer

Många kvinnor som misstänks ha cancer i underlivet genomgår kirurgiska ingrepp i onödan. Hos andra upptäcks cancern inte förrän den utvecklats för långt. Ett enkelt blodprov kan ändra på allt detta.

Var sjätte kvinna söker någon gång i sitt liv läkarvård för bäckensmärtor, där symptomen är sådana att man efter ultraljud gör ett kirurgiskt ingrepp för att kontrollera om det är cancer i livmodern, äggstockarna eller livmoderns slemhinna. I de allra flesta fall görs ingreppet i onödan – det var inte cancer.

Tidigt hitta eller utesluta

– Det är ett stort problem, både mänskligt och hälsoekonomiskt, men det är den enda metod vi har idag. Å andra sidan kommer många kvinnor som faktiskt har cancer i äggstockar, äggledare eller endometriet (livmoderslemhinnan) in till vård i ett sent skede, när cancern hunnit utvecklas mycket långt. Båda grupperna skulle ha stor nytta av ett enkelt test, där man mycket tidigt antingen kan hitta cancern eller utesluta den.

Så säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid Uppsala universitet.

Och det enkla, kirurgifria testet han talar om är på väg. Tillsamman med kliniker och forskare i Göteborg och Uppsala samt företaget OLINK Proteomics har man utvecklat en prototyp. OLINK har en unik teknik för att analysera många olika proteiner.

På väg att patenteras

– Vi har sökt bland 500 proteiner och hittat en kombination av 20 som kan användas för att ge diagnostisk information och identifiera någon av de tre cancerformerna. Vår prototyp är testad och säkerställd på patienter. Nu arbetar vi med patentansökan och planerar för en kommande introduktion. Det sker i dialog med FDA (Food and Drug Administration) i USA, för att ta reda på vilka krav som ställs för att lansera ett diagnostiskt kit, berättar Gyllensten.

Screening en möjlighet

Testet kan alltså användas dels för att undvika kirurgiska ingrepp, som alltid innebär en risk, dels för att upptäcka tumörer tidigare.

– Man kan tänka sig att testet används för screening i en framtid. Då har vi möjlighet att öka femårsöverlevnaden för den här kvinnor som diagnosticeras med äggstockscancer till 90 procent, vilket skulle vara i paritet med bröst- och koloncancer. I dag är överlevnaden under 50 procent, eftersom de flesta upptäcks för sent.

På marknaden finns ett godkänt biomarkörtest för äggstockscancer.

– Vårt test tar tre cancerformer på en gång. Men vi kommer att börja med att lansera ett test för äggstockscancer, eftersom det blir lättare att jämföra med det som existerar och det vi utvecklat har bättre prestanda.

Varför investera i er?

– Vi har en världsunik teknik för att med ett blodprov tidigt diagnosticera tre cancerformer, där överlevnaden idag är låg.

– Marknaden är väldigt stor – var sjätte kvinna i världen behöver ett bättre test för att antingen undvika kirurgi eller få rätt behandling i tid, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid Uppsala universitet.

Uppdaterad: 2017-09-04
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2016-00294, 2017-03586

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt folksjukdomar 2016: 900 000 kronor
Projekt för bättre hälsa steg 2 2017: 2 312 500 kronor

Kontakt

Ulf Gyllensten, Uppsala universitet

Fler berättelser
RISE: Framtiden inom diagnostik och behandling av cancer