Alpha Therapy Solutions: Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel

Syftet med projektet är att utveckla en kommersiellt tillgänglig och validerad produktionsmodul för GMP-kompatibel tillverkning av målsökande cancerläkemedel baserade på astat-211. Dessa läkemedel visar stor potential för att kunna strålbehandla metastaserade tumörceller på ett internt och riktat sätt.

Resultatet blir en effektiv men skonsam behandling av spridd cancer. Vår målsättning är att kunna erbjuda marknaden en valideras och automatiserad helhetslösning som kan möjliggöra fler och större kliniska prövningar inom detta område.

Förväntade effekter och resultat

Produktionsmodulen kommer att ge forskare runt om i världen möjlighet att initiera fler och större kliniska studier inom detta område. De kommer ha en produktionslösning som inte bara är GMP-kompatibel, utan som även möjliggör kortare produktionstider, ökade produktionsutbyten, och minskade hälso-/säkerhetsrisker. Modulen kommer att möjliggöra multicenterforskning, och kommer att förkorta utvecklingstiden av nya läkemedel.

Viktigast av allt så kommer modulen öka sannolikheten att nya, effektiva, och skonsamma cancerläkemedel når patienter runt om i världen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket:

  1. Kommersialisering
  2. Teknisk överföring av prototyp
  3. Klinisk translation och användning.

Alpha Therapy Solutions är den koordinerande och projektledande parten och har ansvar för WP1 och WP2. En upphandlad underleverantör kommer att assistera under WP2. WP3 leds av Oleksiy Itsenko på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet väntas bli klart under Q1 2022.

Projektnummer

2019-05480

Stöd från Swelife

862 850 kronor

Huvudsökande organisation

Alpha Therapy Solutions AB

Tidsram

April 2020 – oktober 2021

Kontakt

Milton Lönnroth
milton.lonnroth@alphatherapysolutions.com

Läs mer

Alpha Therapy Solutions

Fler berättelser
spelplanen
En spelplan som gör nyttorna tydliga