Projekt för bättre hälsa 2017–2018

En samutlysning av Swelife och Medtech4Health

Öppen för ansökan 20 november 2017–25 januari 2018

För vad?

Utlysningen ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).

För vem?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Hur mycket?

Projekt kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i bidrag. Medfinansiering från hela projektet ska vid beslutstillfället vara minst lika stor, det vill säga 50 procent av projektets totala budget. Utlysningens totala budget är på minimum 19 miljoner kronor.

Coachning för sökande

Swelife erbjuder alla sökande en skräddarsydd coachningsprocess; Swelife Hands-on-modell. Erbjudandet optimerar förutsättningarna för din ansökan och för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering.

När?

Utlysningen är öppen från den 20 november 2017 till den 25 januari 2018.

Sista dag att kontakta regional koordinator för Hands-on-stöd är den 18 januari.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: