Omnio: Utveckling av biologiskt läkemedel för orala indikationerna periodontit och perimplantit

Projektet består av 3 arbetspaket, varav WP1 leds av Omnio och hanterar regulatoriska och marknadsförutsättningar. WP2 leds av Institutionen för Medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet, där huvudsyftet är att verifiera effekten av plasminogen som en läkemedelskandidat. Detta görs genom studier in-vitro och i djurmodeller. I WP3 utvecklas formuleringen av en topikal applikation, dvs en salva eller ett granulat som ska kunna appliceras av en tandhygienist, eller tom egenvård i hemmet.

Resultat/Värde

Projektet förväntas verifiera läkning av parodontit (tandlossning) i djurmodeller med hjälp av injektioner av plasmaproteinet plasminogen. Dessutom kommer en djurmodell för peri-implantit att verifieras. För att öka framtida tillgång till läkemedlet, i synnerhet i utvecklingsländer, förväntas projektet utveckla en formulering som kan testas för topikal applikation. Sammantaget förväntas detta leda till ökat intresse bland läkemedels- och tandimplantatsföretag, vilket leder till fortsatt finansiering av kliniska prövningar.

Mål

Projektet syftar till att utveckla en behandling mot tandsjukdomarna parodontit och peri-implantit. Denna blir komplementär till nuvarande behandling men kan utvecklas till en första-linjens behandling. Projektet ska verifiera de tidigare proof-of-principle resultaten och utveckla en mer patientvänlig formulering. Dessutom ska projektet utveckla de regulatoriska och kommersiella strategierna. Målet är att utveckla läkemedelsprojektet tillräckligt för att säkra en licens med en tagare eller att kunna finansiera kliniska prövningar efter projektets slutförande.

Projektnummer

2019-01498

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 3 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Omnio AB

Tidsram

juni 2019 – maj 2021

Kontakt

Malgorzata Wilczynska
malgorzata@omnio.se

Fler berättelser
SUS: Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt