AlgoDx: Utveckling och klinisk validering av sepsisprediktionsalgoritm på IVA

Syftet med projektet är att först förbättra och sedan kliniskt validera en algoritm för att förutse (prediktera) sepsis. Algoritmen kallas ExPRESS.

Projektets intressenter kommer arbeta tillsammans för att förfina algoritmen, utveckla ett användargränssnitt samt pröva algoritmen i klinisk verksamhet på intensivvårdsavdelning (IVA). ExPRESS-algoritmen är framtagen med hjälp av så kallad maskininlärning i ett samarbete mellan AlgoDx och Uppsala universitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer leda till att algoritmens träffsäkerhet förbättras och att den för första gången utprovas inom svensk vård. Användning av ExPRESS förväntas kunna göra det möjligt att upptäcka sepsis tidigare och att snabbare kunna påbörja behandling av sepsis hos patienter som läggs in på IVA.

Förväntade positiva effekter:

  • Patienternas totala antal dagar på sjukhus/IVA kan minska.
  • Minskat antal patienter som insjuknar i sepsis.
  • Minskat antal dödsfall.

Sammantaget förväntas effekten bli att vårdens kostnader kan sänkas och att samhället kan spara pengar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre delar:

  1. Algoritmen kommer bearbetas för att förbättra dess träffsäkerhet.
  2. Ett användargränssnitt kommer utvecklas tillsammans med personal från IVA i Malmö.
  3. Slutligen genomförs en klinisk valideringsstudie vid IVA-kliniken.

Projektnummer

2019-05482

Stöd från Swelife

3 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

AlgoDx AB

Tidsram

April 2020 – april 2021

Kontakt

David Becedas
david.becedas@algodx.com

Fler berättelser
Eva Sjökvist Saers
Hej, Eva Sjökvist Saers!