Vacara: Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit

En svensk forskargrupp har utvecklat en ny metod att testa för reumatoid artrit, RA. Målet är att kunna förutsäga vilken typ av RA en person kommer att få, och därmed tidigt kunna sätta in en optimerad behandling.

RA är en av de stora och riktigt svåra autoimmuna sjukdomarna och orsakar stort lidande och höga vårdkostnader. Med hjälp av tidigare studier som visat att vissa antikroppar kan utlösa sjukdomen medan andra kan skydda mot den, vill professor Rikard Holmdahl och hans team med hjälp av ett peptidbaserat test identifiera vilka processer som gör att antikropparna ibland orsakar sjukdomen.

– Vi kombinerar existerande kunskap med ny kunskap om vilka proteiner i lederna som kan attackeras. Vi kan visa att vissa antikroppar kan korsreagera med proteiner i ledbrosk och ge sjukdomen – medan andra, som inte korsreagerar, istället skyddar mot RA, säger han.

Helt nytt test på väg

– Vi har utvecklat ett test med 50 olika peptider. Det är provat i stora kohorter i Sverige och Kina, på patienter med etablerad sjukdom. Det vi nu vill validera är om testet kan bli en teknisk plattform för att förutsäga dels vilka som kommer att få sjukdomen, dels vilken av de många tillgängliga medicinska behandlingarna som ska sättas in, säger Rikard Holmdahl.

Han vill få ut testet på marknaden så snart som möjligt.

– Efter den nu pågående valideringen ska det valideras ytterligare en gång, i stora kohorter. Vi har förberett för det och när det är klart hoppas vi att vi har en tillräckligt stor kunskapsgrund för att kunna kommersialisera testet.

Screening blir möjlig

Marknaden för testet, som Rikard Holmdahl menar kan vara på marknaden inom fem år, är mycket stor. Vården kan använda testet både för att precisera exakt vilken typ av RA redan konstaterade patienter har och till screening av hela befolkningsgrupper.

Finansiering och coaching från Swelife ger Vacara AB viktig hjälp på vägen mot marknaden.

– Vi har också fått bra kontakt med RISE tack vare Swelife, säger Rikard Holmdahl.

Mångsidig testmetod

Än så länge har man inte jagat följdinvesteringar, men planen är att bilda ett diagnostikföretag, alternativt ta hjälp av redan etablerade diagnnostikföretag. Rikard Holmdahl ser stora möjligheter:

– Vår testmetod kan visa sig vara bra även när det gäller andra sjukdomar, till exempel alzheimer och artros. Vi vill bygga vidare på kunskapen kring att formulera tester med peptider som är likadana som de som finns i kroppen.

Varför investera i er?

– Vi står inför ett paradigmskifte där vi kommer att lära oss att behandla sjukdomar innan de har brutit ut. Vi börjar nu få kunskapen både för att kunna förutsäga debut och så småningom även kunna vaccinera mot reumatoid artrit.

Uppdaterad: 2018-06-15
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01452

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 1 000 000 kronor

Kontakt

Rikard Holmdahl
Rikard.holmdahl@ki.se

Fler berättelser
Health Support Sweden: Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma