kliniska prövningar

Värdet av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige

Detta projekt syftade till att synliggöra de värden som genereras genom kliniska läkemedelsprövningar.

Projektet har resulterat i två rapporter som du hittar här.

Projeketnummer

2018-00784

Kontakt

Maria Fagerquist, LIF
08-4623730
maria.fagerquist@lif.se