Barn håller fram ett äpple
Foto: Bonnie Kittle

Värdeskapande affärsmodeller för livsmedelsbranschen

I en nybildad referensgrupp med representanter från livsmedelsbranschen förs dialog kring hur branschen kan ta större ansvar för barnfetma genom en förflyttning i riktning mot mer hållbara och värdeskapande affärsmodeller.

I referensgruppen deltar representanter från Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsindustrierna, Livsmedelsverket, Konsumentföreningen Stockholm och ICA Group. Svensk Dagligvaruhandel och Konsumentföreningen Stockholm är inte formella parter i Prevention barnfetma, men har ändå valt att avsätta resurser för att delta i referensgruppen.

Utforskande

-Vi är verkligen glada för det stora engagemanget. Det är betydelsefullt att vi har representanter från flera led och att vi på ett öppet och utforskande sätt kan prata om utmaningar och möjligheter. Ingen har svaret på hur de nya affärsmodellerna ska se ut och vi har nu möjlighet att göra på ett sätt vi inte är vana vid, säger Awa Karlsson, Innovationsledare inom hälsa på Innovation Skåne, som leder gruppen.

Referensgruppen är en del i arbetspaket 5 inom Prevention barnfetma, som arbetar med incitament, ersättnings- och affärsmodeller. Målet är att skapa grundförutsättningar för aktörer inom mat- och livsmedelsbranschen att hitta affärsmodeller som skapar incitament som främjar en jämlik hälsa.

Samsyn

Referensgruppen har träffats vid två tillfällen under 2021 och diskuterat de utmaningar och möjligheter som finns idag och vad som kan göras annorlunda. För att skapa ytterligare samsyn och samförstånd kring vad som är utmaningen, och hur vägen framåt kan se ut, kommer gruppen i november att genomföra en workshop under ledning av 10X Arena.

-I vårt arbete med att hjälpa företag och organisationer att bli mer innovativa och systematiskt formulera nya idéer, och sedan bygga vidare på de idéerna, har vi sett att det är extremt värdefullt, men svårt att uppnå en gemensam bild av så komplex information som framtidsplanering är, berättar Sebastian Sjöberg från 10X Arena.

I stället för att försöka mötas genom ord, whiteboardtavlor och postit-lappar får gruppen mötas i det brädspelsliknande verktyget How to map the future där de gemensamt får skapa en karta och bygga upp en spelplan där till exempel träd, floder och mörka moln representerar olika saker. Därefter får aktörerna placera in sig själva på kartan.

Kreativt tänkande

-Det är ett spelifierat strategiskt planeringsredskap för att formulera vad deltagna tänker kring komplexa och okända faktorer, berättar Sebastian Sjöberg och tillägger att det också blir ett roligt arbetssätt för deltagarna. Nya lösningar hittas genom att stimulerar det kreativa tänkandet på ett sätt som gör det möjligt att utmana givna sanningar och komma runt fallgropar där det som upplevs vara omöjligt kan omprövas.

En viktig utgångspunkt har varit att skapa en grupp där deltagarna med stor lyhördhet kan diskutera utifrån sina professioner och tillsammans se hur de i sina olika roller kan bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för varandra och för att gemensamt medverka till förändring.

-Om alla utgår från vad de kan göra för att skapa de bästa förutsättningar för att någon annan ska kunna göra något, så kan vi börja sätta pusselbitarna på plats, säger Awa Karlsson.


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.