Verifieringsstöd för SMF:er

Verifieringsstöd för SMF:er

Detta projekt är avslutat. Unga life science-bolag kunde söka verifieringsstöd i vårt nätverk av sex etablerade svenska life science-inkubatorer. Stödet kom från Swelife och Vinnova men ansökan ställs till och beviljas av de enskilda inkubatorerna.

Målet var att

  • minska bolagens risker i ett tidigt skede
  • bidra till fler livskraftiga bolag
  • genom initial verifiering av den kommersiella potentialen stärka bolagens fortsatta möjlighet till medel, exempelvis från Swelife, Vinnova och EU eller kapital från affärsänglar.

Projektnummer

2015-06503, 2015-06515, 2015-06516, 2015-06519, 2015-06520, 2015-06523

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.