Covid-19

Översikt covid-19

Swelife får många frågor från forskare, företag och andra som vill bidra till att bekämpa det nya corona-virusets framfart. Här har vi samlat relevant information för att guida dig vidare. Sidan uppdateras löpande. Vill du bidra med information eller ser du felaktigheter, kontakta karin.lilja@swelife.se.


Finansieringsmöjligheter

Utlysning

Internationella listan

Swelife har gjort en sammanställning över aktuella, internationella finansieringslösningar med anledning av covid-19.

Fler möjligheter


Företagsstöd

Regionalt stöd


Bidra med materiel och utrustning till hälso- och sjukvården

Är du företag?

Socialstyrelsen samordnar nationellt. Här hittar du all info om hur du går till väga.

Regionalt

Är du privatperson som vill hjälpa till?


Forskning och innovation

Innovationsaktiviteter

Forskningsöversikter

Vad säger forskarna?

Universiteten och högskolorna har samlat forskarrön om det nya viruset och effekterna därav. Handlar om allt från biologi till psykologi!


Andra bra länkar

Statistik

Spridningsläget

Annan myndighetsinformation

Internationell utblick om det nya corona-viruset

Förslag på åtgärdspaket etc

Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag.