Hållbara projekt

Hållbara projekt

Här samlar vi best practice, guidelines och annat stöd om hur du som projekt kan arbeta med exempelvis hållbarhet, Agenda 2030, arbetsmiljö med mera. Fylls på efterhand. Har du tips på länkar, kontakta karin.lilja@swelife.se.

Hållbar innovation

Agenda 2030

Arbetsmiljö

Digital tillgänglighet

Kränkande särbehandling

Sexuella trakasserier

Jämställdhet och mångfald

För projekt

För innovationsstödjare

Tillgänglighet

  • Funktionsrätt Sveriges projekt Universell utformning har tagit fram en guide för universell utformning.
    Rätt från början – universell utformning
  • EU-projekt som tagit fram en rapport om aktiv involvering i de globala målen, The unsteady path.
  • FN-projekt som tagit fram förslag på indikatorer för uppföljning av konventionen för funktionshindrades rättigheter, med koppling till hållbarhetsmålen. Bridging the gap.