Ta ditt projekt utomlands

Brexit

BIA, UK Bioindustry Association, har tagit fram en webbplats för hur life science-företag kan förhålla sig till Brexit och de nya spelreglerna.

The BIA Brexit Portal


H2020

H2020 – fakta, tips och trix. En powerpoint om vad man ska tänka på när man söker EU:s H2020-medel.

H2020 – ladda ner här.


EIC pilot – Support till svenska små och medelstora företag

Vem kan söka?

Små och mellanstora svenskregistrerade bolag som avser att söka medel i SME-Instrumentet fas 2 och Fast Track to Innovation (FTI), som båda ingår i EIC Pilot.

Vad ska stödet användas till?

Att minska de kostnader, såväl för eget som för konsults arbete, som bolaget har i samband med sin ansökan till SME-instrumentet fas 2 och Fast Track to Innovation (FTI) i EIC Pilot.

Hur stort är stödet?

Maximalt 100 000 kronor per bolag. Bolagets medfinansiering ska vara minst lika stor som det beviljade stödet.

Ansökningstider

Stödet ges inte just nu.

Hur söker jag stödet?

Information finns här:

EIC Pilot Support advertisement in English (word, laddas ner på din dator)

EIC Pilot Support annons på svenska (word, laddas ner på din dator)

Ansökningsblankett finns här:

EIC Pilot Support Project Description (word, laddas ner på din dator)