Internationellt arbete

Gemensam påverkan för internationell framgång

Ett ökat deltagande i europeiska samarbeten och en ökad svensk andel av EU:s forskningsmedel inom life science. Det är de två huvudsyftena för den påverkansplattform som Swelife driver tillsammans med innovationsprogrammet Medtech4Health.

Life science i Sverige behöver internationellt bli bättre på att synliggöra sina styrkor inom forskning, samarbeten och innovationsmiljöer. Idag saknas en gemensam svensk röst som påverkar och kommunicerar kommande utlysningar inom H2020 och andra EU-program inom life science-området – det är upp till varje enskild organisation att etablera sina egna påverkansvägar. Påverkansplattformen vill vara denna gemensamma röst och kommer att fokusera på ett antal av Sveriges styrkeområden inom life science.

Plattformens syfte

 1. Att delta i och påverka utformningen av kommande H2020-utlysningar och efterföljande ramprogram liksom att koordinera, positionera och kommunicera svenska styrkeområden på EU-nivå.
 2. Att kommunicera och facilitera möjligheterna för svenska intressenter att delta och ingå i projektkonsortier i H2020 och i kommande ramprogram.

Arbete i fem steg/arbetspaket

 1. Nulägesanalys och etablering av mål för arbetet
 2. Kartläggning av besluts- och påverkansvägar inom H2020
 3. Kartläggning av svenska styrkeområden
 4. Påverkansaktiviteter
 5. Nationell informationsspridning

Så drivs påverkansplattformen

Påverkansplattformen drivs gemensamt av Swelife och Medtech4Health. I arbetet engageras nyckelaktörer från alla sektorer och myndigheter.

 • Heather Marshall Heyman och Lena Strömberg är projektledare
 • En arbetsgrupp med representanter för Swelife och Medtech4Health, näringsliv, akademi, institut och regioner
 • Swelife och Medtech4Health har grupper för omvärldsbevakning som finns som en resurs för plattformen

Budget

För 2017 och 2018 har Vinnova beviljat sammanlagt 2 miljoner kronor till projektledning, kommunikation och arrangeamng av möten och andra aktiviteter.

Kontakt

Projektledare Swelife
Heather Marshall Heyman
heather.marshall-heyman@swelife.se
+46 70 755 7006

Projektledare Medtech4Health
Lena Strömberg
lena.stromberg@medtech4health.se
+46 708 55 68 78medtech4health och Swelife

 

 

EIC pilot – Support till svenska små och medelstora företag

Strategiskt projekt. Små och medelstora företag som ansöker om finansiering i EU:s program European Innovation Council (EIC) Pilot kan söka stöd från Swelife för att minska de kostnader som uppstår i samband med ansökan. Swelife beviljar maximalt 150 000 kronor per sökande företag.

Mer information om stöd för att söka EIC Pilot.

Syftet är att stimulera fler svenska life science-bolag att söka och koordinera EU-projekt. Projektet ska öka möjligheten för svenska SMF:er att få EU-finansiering, och ska även bygga kompetens, öka internationalisering och utveckla och öka tillväxten i svenska SMF:er.

 • Värde:  Ökade möjligheter för internationella samarbeten för svenska småbolag. Accelererad utveckling av innovationer i svenska småbolag. Ett ökat antal snabbväxande småbolag i Sverige
 • Medverkande: Sweden Bio och EUSME Support 2020
 • Stöd från Swelife: 1 miljon kr för 2018, beslut för 2019 fattas hösten 2018.
 • Projektledare: Thomas Gunnarsson, Swelife