Swelifes rapporter och andra dokument

Rapporter för Mål 3: Swelife har bidragit till en nationell life science-strategi

Nulägesanalys

Oktober 2018. Rapportskribent: Jenny Söderberg

Rapporten: Omvärldsanalys, life science-området i Sverige Läs rapporten här (pdf)

Bilaga 1 Hälsodata Läs här (pdf)

Bilaga 2 Precisionsmedicin  Läs här (pdf)

Bilaga 3 Referensdokument Läs här (excel)

 

Rapporter för Mål 4: Swelife har bidragit till att stärka och tillgängliggöra kompetens inom life science-sektorn

Förebyggande hälsa

Juli 2018. Rapportskribent: Marco Morner.

Rapporten: Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa  en ny marknad eller nästa stora reformområde? Läs rapporten här (pdf)

 

Rapporter för Mål 5: SMF och tidiga projekt har tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till använd produkt/tjänst

Finansieringslösningar

April 2015. Rapportskribenter: Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Rapporten: Swelife Finansieringslösningar. Läs rapporten här (pdf).

 

Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME

Mars 2017. Rapportskribent: Alexander Hantosi.

Rapporten: Promemoria Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME.  Läs rapporten här (pdf).

 

Rapporter för Mål 8: Swelife har bidragit till mer strukturerad och delbar data

3H3R

2016. Rapportskribenter: Martin Ingvar och Patrik Georgii-Hemming.

Rapporten: Från öar av data till kunskap för samhällsnytta – ett vägskäl för hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning. Läs rapporten här (pdf)

3H3R Bilaga 1 och 2  Läs här (pdf)

3H3R Bilaga 3

3H3R Bilaga 4

3H3R Bilaga 5

 

Forskningsplattformen

2017 Läs rapporten här (pdf)

 

Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården

2017. Rapportskribent: Manolis Nymark. Läs rapporten här (pdf)


Andra rapporter

Del- och helårsrapporter för Swelife