Teamet på Ilya Pharma Foto: Martina Sjaunja

”Vi har kommit vidare på ett bra sätt”

Evelina Vågesjö är forskare, vd och en av grundarna till företaget Ilya Pharma. De utvecklar nästa generations biologiska läkemedel för att behandla sår i hud och slemhinnor.

IIya Pharma har fått stöd från flera olika håll sedan det startade som ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Bland annat har man fått EU:s Horizon2020 SME Instrument fas II-finansiering.

Swelife har stöttat i flera omgångar: SIO Diabetes 2014, Swelife 2015 och 2017 samt ett verifieringsbidrag för att använda Testa Center 2018. Det är totalt 7 miljoner kronor som medfinansierats med lika mycket.

Evelina Vågesjö vd Ilya Pharma
Evelina Vågesjö, vd Ilya Pharma Foto Mikael Wallerstedt

Tre tips från Evelina Vågesjö för innovationsprojekt som planerar att söka stöd:

  1. Nyckeln för att komma vidare i utlysningarna är att analysera och kvantifiera nyttan av projektet, men också av den framtida produkten.
  2. Gör en ordentlig genomförandeplan och validera kostnader och genomförbarheten. Ta in offerter – det är viktigt. ”De partners vi jobbar med nu var väldigt generösa med att ge offerter, även om de visste att det bara var för en ansökan”, berättar Evelina Vågesjö.
  3. Bygg det bästa teamet. Titta på era aktiviteter och se vilka kompetenser som behövs just då i projektet. ”Ett råd jag har fått är att fundera över vilka man helst av allt vill jobba med. Det är ju inte säkert att man når sina targets, men genom ett Vinnova-projekt kan det vara lättare för vissa att tacka ja”.

“Swelife minskade riskerna”

Evelina Vågesjö berättar:

”Det intressanta när man tänker tillbaka på sitt projekt – för det har ju ändå gått sex år sedan det startade – är att man märker att stödet från Swelife har minskat riskerna i små steg som proof-of-concept, verifiering på svenska. Vi har kommit vidare på ett bra sätt.

I de olika utlysningarna är det bara en handfull arbetspaket som man kan ha med. Då är det ju bra att inte till exempel bara lägga in teknikpaket, utan det blir kanske tre teknikpaket och två kommersiella aktiviteter. Varje arbetspaket blir en egen verifieringsstudie. Det blir en bra kombination mellan det tekniska och kommersiella.

Mervärdet med Swelife-stödet är den delade risken i utvecklingsfasen. Det har lett till att det gått lättare att få privata investeringar, tillsammans med resultaten av projektet.

Jag tyckte att Vinnovas ansökningsportal och infrastrukturen runt ansökningar fungerade väldigt bra. Jag upplever att projektet, projektplanen och själva nyttan varit i fokus, eftersom jag var så junior när jag fick de första Swelife-medlen.”

Läs mer om Ilya Pharma.