Xintela: Stamcellsterapi av covid-19-relaterad ARDS

Projektnummer

2020-04752

Stöd från Swelife

2 300 000 kronor

Tidsram

maj 2021 – december 2021

Kontakt

Tina Uvebrant

tina@xintela.se

Fler berättelser
Lunds universitet
Lunds uni: Sulforafanoider – potentiella nya antidiabetiska läkemedel