YourRad: Patientspecifik käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling

För patienter med cancer i till exempel munbotten eller i tungan kan strålbehandling vara effektivt – men också förenat med stora risker för biverkningar.
– Strålbehandlingen i Lund har tagit fram en prototyp, ett bett i ett mjukt plastmaterial, som hjälper till att hålla undan tungan och att hålla käkarna i ett bestämt läge, så att de delar som inte ska strålas skyddas.

Det säger Magnus Forss, projektledare på Yourrad AB som i samarbete med Skånes universitetssjukhus vidareutvecklat produkten.
Biverkningarna från strålning av munhålan är bland annat extrem muntorrhet, ömhet och smärta. Universitetssjukhusen i Sverige har sedan länge lokala lösningar för att minska riskerna, men en standardlösning saknas. En sådan menar Magnus Forss att projektet kommit nära – men fler studier och utvecklingsarbete krävs:

Handgjord prototyp

– Vår prototyp, eller modell, har tillverkats för hand på tekniska verkstaden vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Den består av ett bett som inte är formgjutet utan som ger efter beroende hur patienten biter i det. Med det kan man separera käkarna på det sätt man önskar, samt hålla undan tungan om det behövs.
Det går också att tillföra ett så kallat bolus-medel. Bolus är ett plastmaterial, som har en likvärdig täthet medvatten och med vilket man kan styra och förflytta strålningens effekt.

Avvaktar lansering

– Den här produkten vänder sig till ett litet och mycket specifikt område. Det finns ett antal olika lösningar, som varierar från sjukhus till sjukhus, vilket påverkar marknadssituationen. Nu överväger vi om vi ska lansera produkten. Helst skulle vi ha mer kliniska data att hänvisa till och vi tittar på utfallet på SUS, över hur många patienter som klarar att fullfölja sin strålbehandling.

Har fin potential

– Vi har själva inte ekonomiska möjligheter att marknadsföra produkten, men den är lättanvänd och adresserar ett litet men viktigt område, så för en partner som vill ta in den i sitt sortiment så är det en produkt med fin potential.

Varför investera i er?

– Vår produkt vänder sig till ett litet men väldefinierat område, med dokumenterade kliniska behov och har fin utvecklingspotential.

Uppdaterad: 2018-12-04
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01457

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 469 000 kronor

Kontakt

Magnus Forss
magnus@yourrad.se

YourRads hemsida

Fler berättelser
Alzinova: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom