All Right Legal Support

Swelifes All Right Legal Support

Swelifes All Right Legal Support är juridiska dokument och mallar för forskare som vill inleda affärssamarbete.

Ett lyckat innovationsprojekt inom life science är ofta ett resultat av samarbete mellan forskare, entreprenörer och andra experter. Många forskare och akademiker upplever dock att det är svårt att ta steget in i ett affärssamarbete.

Här finner du en uppsättning dokument och mallar tänkta som verktyg för den som initierar ett nytt affärssamarbete. Syftet är att stimulera och underlätta diskussioner och samarbete mellan potentiella partners.

Dokumenten täcker några av de mest grundläggande aspekterna av att inleda affärssamarbeten med potentiella partners. De innehåller både juridisk rådgivning och mallar för överenskommelser.

Mallar och dokument All Right Legal Support

Dokumenten är skrivna på engelska och inkluderar följande:

Introducing Swelife All Right – Legal Support to initiating collaborations: Meetings, Presentations and Confidential Information

Appendix 1 – Example of Non-Confidential Presentations

Appendix 2 – Forms of Protection

Appendix 3 – Due Diligence

Appendix 4 – Common Types of Contracts

Appendix 5 – Non-Disclosure Agreement (Mutual)

Appendix 6 – Non-Disclosure Agreement (Unilateral)

Appendix 7 – Material Transfer Agreement

Appendix 8 – Template Project Agreement

Appendix 9 – Appendix to Project Agreement

Dokumenten är framtagna som ett led i Swelifes arbete för att underlätta samarbete mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården, för att öka takten inom innovationsarbetet i life science-sektorn.

Kontakt

Thomas Gunnarsson, portföljansvarig Swelife
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 72 531 38 46