Stöd för att söka EIC Pilot

Små och medelstora företag som ansöker om finansiering i EU:s program European Innovation Council (EIC) Pilot kan söka stöd från Swelife för att minska de kostnader som uppstår i samband med ansökan. Swelife beviljar maximalt 100 000 kronor per sökande företag.

Genom det här stödet vill Swelife bidra till att sänka tröskeln för svenska företag att ansöka om medel i EIC Pilot som är en del av H2020. Stödet ska underlätta för svenska life science bolag att söka och erhålla EU-medel, och skapa konkret nytta för svensk life science genom ökat deltagande i H2020. Stödet är ett tvåårigt pilotprojekt som utvärderas löpande.

Vem kan söka?

Små och mellanstora svenskregistrerade bolag som avser att söka medel i SME-Instrumentet fas 2 och Fast Track to Innovation (FTI), som båda ingår i EIC Pilot.

Vad ska stödet användas till?

Att minska de kostnader, såväl för eget som för konsults arbete, som bolaget har i samband med sin ansökan till SME-instrumentet fas 2 och Fast Track to Innovation (FTI) i EIC Pilot.

Hur stort är stödet?

Maximalt 100 000 kronor per bolag. Bolagets medfinansiering ska vara minst lika stor som det beviljade stödet.

Ansökningstider

I år kan man ansöka om medel två gånger, med sista ansökningsdag 21 juni respektive 9 oktober.

Hur söker jag stödet?

Information finns här:

EIC Pilot Support advertisement in English (word, laddas ner på din dator)

EIC Pilot Support annons på svenska (word, laddas ner på din dator)

Ansökningsblankett finns här:

EIC Pilot Support Project Description (word, laddas ner på din dator)

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: