Stöd för att söka EIC Pilot

Små och medelstora företag som ansöker om finansiering i EU:s program European Innovation Council (EIC) Pilot kan söka stöd från Swelife för att minska de kostnader som uppstår i samband med ansökan. Swelife beviljar maximalt 100 000 kronor per sökande företag.

Vill du söka stöd för att söka EIC Pilot? Läs mer här.

Genom det här stödet vill Swelife bidra till att sänka tröskeln för svenska företag att ansöka om medel i EIC Pilot som är en del av H2020. Stödet ska underlätta för svenska life science bolag att söka och erhålla EU-medel, och skapa konkret nytta för svensk life science genom ökat deltagande i H2020. Stödet är ett tvåårigt pilotprojekt som utvärderas löpande.

Projektnummer

2017-05266

Beviljat från Vinnova

1 000 000 kronor

Resultat/Värde

Ökade möjligheter för internationella samarbeten för svenska småbolag. Accelererad utveckling av innovationer i svenska småbolag. Ett ökat antal snabbväxande småbolag i Sverige

Projektparter

Sweden Bio och EUSME Support 2020

Thomas Gunnarsson

Kontakt

Projektledare

Thomas Gunnarsson

thomas.gunnarsson@swelife.se