Boost stödjer crane incareheart tique och carematrix

Boosta din affär – var med i en europeisk upphandling

Säger akronymer som CRANE och TIQUE dig något? Inte? Om du driver ett företag och är intresserad av att föra ut din innovation inom life science till hälso- och sjukvården i Europa kan ett samtal med Marie-Louise Eriksson vara en god början.

Marie-Louise Eriksson arbetar på Ideon Science Parks inkubator, Ideon Innovation, och är projektledare för Boost för ökat svenskt företagsengagemang i europeiska innovationsupphandlingsprojekt. Projektet syftar till just det: att uppmuntra fler svenska företag att delta i europeiska innovationsupphandlingsprojekt.

Upphandlingar av sådant som inte finns – än

Finessen med innovationsupphandlingar är att de kan användas av upphandlande organisationer som söker efter lösningar som inte finns på marknaden än. ”Vanliga” upphandlingar handlar om att på bästa möjliga vis köpa in tjänster, produkter och metoder som redan finns, men här tar man ett steg in i det okända. Upphandlaren och de intresserade företagen måste kroka arm.

Förkommersiella upphandlingar är en typ av innovationsupphandling, och det är en metod som kan användas när en organisation vill köpa in forsknings- och utvecklingstjänster för att utveckla en lösning på ett identifierat behov. Flera leverantörer lämnar anbud om att få delta, och utvecklingen av idéer och koncept sker i flera steg. Resultaten ska komma många till nytta och koncepten tas fram med en marknadsintroduktion som mål.

Boosta din affär - var med i en europeisk upphandling

Fyra EU-projekt

För att den här typen av upphandlingar ska bli bra, behövs ofta mer tid och resurser än vid ”vanliga” upphandlingar. Det har EU uppmärksammat, och därför har man initierat fyra olika projekt om förkommersiell upphandling av integrerade vårdlösningar. Det är

  • INCAREHEART med fokus på integrerade vårdlösningar för patienter med hjärtsvikt
  • CAREMATRIX med fokus en sammanhållen vårdkedja för patienter med multisjuklighet
  • TIQUE med fokus på distansmonitorering av patienter med svår hjärtsvikt
  • CRANE med fokus på att synliggöra hälsodata för medborgare, särskilt dem med kroniska sjukdomar.

INCAREHEART har redan stängt för anbud, men de övriga tre är fortfarande aktuella eller öppnar snart.

Upphandling i flera steg

Upphandlingarna genomförs i flera steg.

  1. I första steget är alla välkomna att lämna anbud med en idé.
  2. Några av projekten väljs ut. Här får projekten samutveckla sitt koncept tillsammans med den upphandlande organisationen, som exempelvis kan vara hälso- och sjukvården i Spanien och Sverige.
  3. När den fasen är klar, sker en gallring bland projekten efter förnyat anbud. De vinnande projekten går vidare till en ny fas, och då tar de fram prototyper.
  4. En ny gallring sker efter förnyat anbud, och de få projekten som är kvar får göra en testserie.
  5. Först här är det dags att genomföra en ”vanlig” upphandling, och då får alla i hela världen delta i den.

– Det är en möjlighet att jobba tillsammans med kunden, som i mångt och mycket är hälso- och sjukvården, säger Marie-Louise Eriksson. Man är då med om att ta fram framtidens lösningar för hälso- och sjukvårdens utmaningar, och det handlar mycket om digitalisering.

Många fördelar för företagen

Fördelen för företagen att delta i den här typen av upphandlingsprojekt är att man får finansiering för att ta fram koncept, prototyp och i bästa fall testserie – samtidigt som man utvecklar lösningen tätt tillsammans med slutkund. Projekten kommer att upphandla forsknings- och utvecklingstjänster på cirka 44–48 miljoner per projekt. Så även om man inte deltar i alla faserna i upphandlingen, har man slipat vidare på en lösning som ligger nära marknaden, och man får proof of concept. Upphandlaren är trygg med att de lösningar som tas fram är funktionella.

– Det här är en annan typ av finansiering av produktutvecklingen som kan vara intressant för många. Du jobbar ju med slutkunden och får feedback hela tiden. Sedan är den arbetskrävande för du behöver gå in med ett förnyat anbud för varje steg.

Vill hjälpa företagen

Låter väl ändå bra, eller hur? Men i dag är det försvinnande få svenska företag som är med och pitchar in sina idéer i EU:s förkommersiella upphandlingar. Det är här Boost-projektet kommer in.

–  Vi ska försöka förbereda företagen så att de vinner upphandlingarna, säger Marie-Louise Eriksson. Eftersom utmaningarna är komplexa, krävs det ofta att man går samman flera företag i ett konsortium för att kunna leverera en bra lösning. Det gäller att få företagen att hitta samarbetsparter, även utomlands, och ge information och stöd. En del av de här företagen har aldrig varit med om en upphandling, så jag hjälper dem och förklarar vad som står i upphandlingsunderlagen.

Boosta din affär - var med i en europeisk upphandling
Sjuktransport, Södersjukhuset, Stockholm, Sverige.

Gäller både små och stora företag

Både små, innovativa företag med ”morgondagens lösningar” och stora bolag som vill samarbeta med mindre aktörer kan ta kontakt med Marie-Louise Eriksson för att få hjälp. Hon finns tillgänglig för detta fram till slutet av oktober då Swelife-projektet avslutas.

– För mig handlar det nu om att nå ut till så många företag som möjligt, men också till innovationsekosystemet, så att vi kan vara många som känner till denna möjlighet i Sverige och kan guida bolagen in. Jag hoppas att vi får goda resultat och att vi kan fortsätta med satsningen efter oktober. För att innovationsupphandling ska bli ett kraftfullt innovationsverktyg i Sverige behövs stöd till både upphandlare och leverantörer.

Ta chansen

Kontakta Marie-Louise Eriksson!

mle(@)ideoninnovation.se
+46 709 28 20 72

Länkar Upphandling

INCAREHEART

CAREMATRIX

TIQUE

CRANE

Upphandlingsmyndigheten om innovationsupphandlingar