Swelifes All Right Legal Support

Juridiska dokument och mallar för forskare som vill inleda affärssamarbete

Ett lyckat innovationsprojekt inom life science är ofta ett resultat av samarbete mellan forskare, entreprenörer och andra experter. Många forskare och akademiker upplever dock att det är svårt att ta steget in i ett affärssamarbete.

Swelifes All Right Legal Support är en uppsättning dokument och mallar tänkta som verktyg för den som initierar ett nytt affärssamarbete. Syftet är att stimulera och underlätta diskussioner och samarbete mellan potentiella partners.

Swelifes All Right Legal Support täcker några av de mest grundläggande aspekterna av att inleda affärssamarbeten med potentiella partners. Dokumenten innehåller både juridisk rådgivning och mallar för överenskommelser.

Samtliga dokument finns för nedladdning i högerkolumnen på denna sida.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: