Dags för Hackathon!

Nu kan du anmäla ditt team till första fasen, Hackathon, i vår Grand Challenge Prevent Childhood Obesity. Vi utmanar dig och ditt team att utveckla er idé om hur barnfetma kan förebyggas och ge alla en jämlik hälsostart i livet.

Din idé ska vara beteendeförändrande, innovativ och besitta god potential att nå en marknad och skapa effekt. Vi vill inte sätta restriktioner för om er idé kommer resultera i en produkt, tjänst, policy eller verktyg – vi öppnar upp för att överraskas av ert initiativ och engagemang. I frågor-och-svar nedan ger vi lite riktning för dig genom en målbild för de resultat som söks. Fokus på utmaningen är förebyggande hälsa, och scopet är små barn och deras föräldrar, från tiden före graviditet till skolstart.

Här kan du läsa mer om Grand Challenge Prevent Childhood Obesity.

Hackathonet genomförs under hela mars 2021 och är ett samarrangemang mellan SAS Global Hackathon och projektet. Under den månad Hackathonet pågår ger vi er som team stöd genom virtuella events och tävlingens plattform.

Hackathonet avslutas den 31 mars. Då ska teamen ha skickat in filmer där de presenterar sitt konceptförslag och en kort pitch av hur deras koncept kommer att förebygga fetma hos barn i förskoleåldern. Filmerna och tillhörande pitch kommer att bedömas av en jury som har till uppgift att utvärdera och ranka tävlingsbidragen. Utfallet av bedömningen presenteras på ett finalevent under april.

Under januari fram till Hackathon-starten i mars kommer vi att efter hand ge ytterligare information om upplägg och förutsättningar för deltagande.

Låter det klurigt? Lugn, bara lugn. Vi kommer att guida er genom hela vägen. Men anmäl nu ditt team till Hackathonet, så kommer du fortlöpande att få information.

Anmälan

Anmäl ditt lag till Hackathonet genom detta formulär senast 19 februari 2021 

Regler

Preliminär tidslinje för Hackathon i Grand Challenge Prevent Childhood Obesity

 • 21 december – Grand Challenge lanseras. Nu öppnar möjligheten att anmäla ert lag till Hackathonet.
 • 13 januari – SAS Global Hackathon lanseringsevent. SAS presenterar sitt hackathon.
 • 2, 3 och 4 februari – Meet-up-dags! Online-möten där intresserade team kan möta behovsägare och tävlingsorganisationen.

Meet-up – översiktligt program

 • 2 Februari 13.00-14.30 informerar vi om Prevention Barnfetma som vision samt upplägget på Hackathonet.
 • 3 Februari 13.00-16.00 möter intresserade team behovsföreträdare som beskriver behov och möjligheter som kan adresseras under Hackathonet.
 • 4 Februari 13.00-16.00 möter intresserade team behovsföreträdare som beskriver behov och möjligheter som kan adresseras under Hackathonet.
 • Detaljerat program kommer presenteras här snart.

 • 19 februari – Vi stänger möjligheten att anmäla lag till Hackathonet. Bedömning sker av intresseanmälningarna för att se att teamen adresserar perioden fram till grundskolestart med sina lösningar.
 • 25 februari – Laguppställningen för Hackathonet presenteras och uppvärmningen startar!
 • 1 mars – Hackathonet startar med en kickoff.
 • Under mars genomför vi virtuella events för att ge er i teamen inspiration och stöd.
 • 31 mars – Hackathonet slutar – deadline för konceptinlämning (film + pitch).
 • 2-8 april – Bedömning av inlämnade koncept.
 • 15 april – Finaleventet.
 • Tidpunkter kan komma att justeras och uppdateras här respektive till de team som anmält intressade att delta.

Frågor och svar (Q&A)

Vi som har en idé som vi vill utveckla genom Hackathonet – hur vet vi att idén lämplig?

Hackathonet är en del av Grand Challenge Prevent Childhood Obesity som är en del av projektet Prevention Barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet. Prevention Barnfetma är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Se gärna filmen 

Lösningarna i Hackathonet kan riktas in mot tiden för graviditet, förlossning eller perioden från födelsen fram till skolstarten. På denna hemsida kommer du under januari och framåt få fler byggstenar för er idéutveckling.

Hackathonet är ett samarrangemang med SAS Global Hackathon – vad innebär det?

SAS Global Hackathon arrangerar sedan några år tillbaka ett årligt Hackathon för att stimulera datadriven analys och innovation. Detta år har man ett spår som fokuserar på Hälsa. Som en del av detta spår adresseras förebyggande av barnfetma. Genom samarbete och samarrangemang hjälps vi åt att organisera Hackathonet under mars samt skapar förutsättningar för bra kommunikation och exponering. SAS Institute är projektpartner i projektet Prevention Barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet.

SAS Global Hackathon

Vad innebär det att göra en laganmälan?

Om ni som team gör en laganmälan så anmäler ni ert intresse att vara med i Hackathonet. Detta innebär inte att man automatiskt är med i Hackathonet. För att se till att koncepten som kommer fram från Hackathonet adresserar perioden fram till grundskolestart och att vi vill hjälpa er att ta fram nya lösningar så gör vi en värdering av de laganmälningar som kommer in. Detta kan leda till att ni får uppgift att innan Hackathonet anpassa er idébeskrivning.

Hackathonet är en tävling – vad kan man vinna?

Vi utlyser inte i dagsläget en stor summa pengar som vinst i Hackathonet. Istället tävlar ni som team om möjligheterna att få

 • gå vidare i Grand Challenge till nästa fas
 • äran att utses som främsta lösning från Hackathonet att förebygga barnfetma och ge alla en jämlik hälsostart i livet.

Samtliga lag vinner även möjligheten till individuell feedback på koncepten från en expertjury, exponering av teamen i organisatörernas kanaler samt medverkan på virtuella event under tävlingen och vid finaleventet. Priserna beskrivs mer ingående i tävlingens deltagarregler.

Deltagarregler

Hackathon och Grand Challenge – vad är vad, och hur hänger allt ihop?

Hackathonet är en del av Grand Challenge Prevent Childhood Obesity. Som moment syftar Hackathonet att inleda Grand Challenge och stimulera till att goda idéer utvecklas till starka koncept. Under senare delar under Grand Challenge får ett urval av deltagande team möjlighet att vidareutveckla och testa sina lösningar. Därefter får en handfull av team möjligheten att förbereda implementering och marknadsimplementation med stöd av Sveriges främsta innovationsstödjare.

Vem arrangerar Grand Challenge För en jämlik hälsostart i livet?

Grand Challenge För en jämlik hälsostart i livet arrangeras av projektet Prevention Barnfetma – För en jämlik hälsostart i livet. Projektet leds av Swelife och omfattar 24 partners. Projektet finansieras av Vinnova och projektets parter.

Hackathonet fokuserar från Idé till Koncept – vad innebär ett Koncept?

Genom Hackathonet vill vi under en månad stimulera er som team att gå från en idé till ett sammanställt koncept som utgör en tänkt lösning på ett givet problem för en viss situation. Den aktuella situationen är att våra barn i högre grad än tidigare lever med fetma och att detta får allvarliga hälsokonsekvenser senare i livet.

I arbetet med er idé så kommer ni som lag även få avgränsa problemet ni adresserar och motivera att den tänkta lösningen ur flera perspektiv. Konceptinlämning kommer ske genom

 • film(er)
 • textuell/visuell beskrivning (pitch).

Bedömningskriterierna som används under Hackathonet beskrivs närmare i Reglerna för deltagande (publiceras inom kort). Detaljerade anvisningar för inlämning kommer under Hackathonet.