siish

Siish – Snabbare från idé till implementering för sjukvård och hälsa

Förstudie

Swelife fokuserar på att identifiera behov och utmaningar för att öka både graden och takten av innovation inom hälso- och sjukvården.

Olika aktiviteter behöver genomföras tillsammans med innovationsstödjande aktörer från både hälso- och sjukvården samt inkubatorer och innovationskontor.

Projektet är en förstudie till ett önskat projekt med ambitionen att

  • effektivisera utvecklingen av innovationer i värdekedjan från forskning till individ
  • identifiera och sprida framgångsrika sätt att lyckas med implementeringen av innovationer brett, i hela landet.

Förstudiens mål

  • Att sammanställa och prioritera kända framgångsfaktorer och hinder för effektiv implementering av innovationer i hälso- och sjukvården.
  • Utifrån prioriterade framgångsfaktorer och hinder utarbeta en handlingsplan och designa huvudprojektets innehåll, arbetsmetod för genomförande samt en grundsammansättning av aktörer.

Projektnummer

2022-02668

Stöd från Swelife och Vinnova

297 500 kronor

Huvudsökande organisation

Region Örebro Län – Region Örebro län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tidsram

Februari-juni 2022

Kontakt

Anneli Eriksson, Region Örebro län

anneli.eriksson@regionorebrolan.se


Photo by Marc Sendra Martorell on Unsplash