Best practice för förebyggande av barnfetma. Bild på barnböcker och en mugg.
Best practice. Foto: Annie Spratt.

Arbetspaket 2 Best Practice, Prevention barnfetma

En del av projektet Prevention barnfetma

Arbetspaketet Best Practice ska ta fram nya effektiva och evidensbaserade insatser för att förebygga barnfetma. Målsättningen är att nå en samsyn kring vad som bör göras och att därefter nå ut till samtliga kommuner och regioner i Sverige.

Nuläge Best practice

Projektet har inletts med en undersökning av vilka framgångsrika, evidensbaserade insatser som idag finns för att motverka att barn utvecklar övervikt och fetma. För att få en så omfattande bild som möjligt har både insatser riktade direkt till barn och familj, från exempelvis hälso- och sjukvård och förskola, och insatser på övergripande samhällsnivå undersökts. Dessutom har varit en enkät skickats ut till ett stort antal aktörer för att fånga upp initiativ som pågår runt om i Sverige, men som inte går att hitta via litteraturstudier.

Effektiva insatser

Sammanställningen av undersökningen visar att det genomförs en mängd insatser, men tyvärr inga som är tillräckligt bra. I dagsläget finns det inget varaktigt sätt att minska barnfetma. Med utgångspunkt i den kunskap som samlats in pågår nu arbetet med att utveckla mer effektiva insatser, som ger långsiktigt hållbara resultat.

Testkommuner

Nästa steg blir att hitta kommuner där de nya idéerna kan testas. Målsättningen är att under 2021 etablera samarbete med fem kommuner och deras tillhörande regioner. Önskvärt är att kommunerna är från olika delar av Sverige med olika befolkningsmängd och förutsättningar. De första tre åren kommer arbetet att ske tillsammans med dem fem testkommunerna, nästa steg är att skala upp till 50 kommuner, för att slutligen nå alla 290 kommuner.

Kontakt

Peter Bergsten, Uppsala universitet

peter.bergsten@mcb.uu.se