Kontakta Prevention barnfetma

Vad roligt att du vill ha kontakt med Prevention Barnfetma (PBF), ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

För att kunna hantera de förfrågningar som ställs till projektet på bästa sätt önskar vi att ni fyller i nedanstående formulär. Vår ambition är att svara på ditt ärende inom en vecka men p.g.a stort intresse kan du få vänta längre.