Strategiskt arbete med AI för life science

Strategiskt arbete med AI för life science

Strategiskt arbete med AI för life science

Det här projektet kommer att komplettera Sweper genom att se ett tänkbart samspel mellan AI-teknik – som machine learning – och systematiska hälsodata. 

Swelife vill stärka sitt strategiska arbete kring AI genom att

  1. genomföra en nulägesanalys med fokus på AI ur ett hälsoperspektiv, inklusive en GAP-analys inför kommande prioriteringar och satsningar
  2. stärka projektportföljerna i sitt AI-arbete.

Underlaget kommer att användas inom Swelife, men kommer att vara allmänt tillgängligt och kan därmed utgöra underlag för diskussioner kring strategiska satsningar inom AI-området med fokus på hälsa.

Förväntade leveranser

  • Internationell omvärldsanalys
  • Nationell nulägesanalys
  • GAP-analys
  • Genomlysning av Swelifes projektportfölj ur ett AI-perspektiv
  • Workshopserie för intresserade portföljprojekt med fokus på AI inom hälsa

Läs mer om projektet Strategiskt arbete med AI för life science

Beskrivning av projektet 


Följ med

Du kan själv följa och påverka detta projekt.

VGR:s utvecklingsblogg  – Västra Götalandsregionens utvecklingsblogg, där projektledare Marcus Österberg skriver.

@Swelife_AI – Swelifes Twitterkonto om bland annat machine learning, kvantdatorer och AI för life science

Spotify – Påverka projektledaren genom den musik han kommer att lyssna på under projektet

Marcus Österberg

Kontakt

Projektledare

Marcus Österberg

marcus.osterberg@swelife.se