Undermeny
Open Close
 
 

Vad är Swelife?

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

Swelife är en möjliggörare. Genom att utmana hinder och stimulera nya nationella lösningar för innovation bidrar Swelife till att:

  1. Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård

Vår vision

Life science-Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.

Vår mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Budget och support

Mer än 100 organisationer, fördelade mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv i hela Sverige stödjer i dag Swelife.

Budget

  • 2017: 55 mnkr från Vinnova (+55 mnkr medfinansiering)
  • 2016: 40 mnkr från Vinnova (+40 mnkr medfinansiering)
  • 2015: 30 mnkr från Vinnova (+30 mnkr medfinansiering)
  • 2014: 9 mnkr från Vinnova (+9 mnkr medfinansiering)
  • 2016-2019 tillkommer drygt 50 mnkr från regionala strukturfonder (ERUF-medel) via Tillväxtverket.

Budget för 2018-2020 beslutas av Vinnova efter utvärdering 2017.

Historik

Swelife startade sommaren 2014 då Diabetesagendan och SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) gemensamt ansökte om att få starta ett så kallat strategiskt innovationsområde (SIO). Tanken var att samla Sveriges life science-regioner i en gemensam nationell forsknings- och innovationsagenda.

SIO Folksjukdomar beviljades i maj 2014, bytte under hösten namn till Swelife och i januari 2015 tillkom ytterligare en agenda (PMC – Personalised Medicine Cancer).

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: